Valg til dagplejebestyrelse

I dagplejen er det vigtigt at forældrene har en tydelig stemme. Derfor gør vi os umage med at give forældrene mest mulig indflydelse i beslutningsprocesserne i Dagplejen. I Dagplejen vil vi nemlig gerne have forhold og vilkår, som ligger tættest muligt på forældrenes behov og ønsker.

Tilmeld dit kandidatur

Hvis du vil have indflydelse på i hvilken retning Dagplejen Holstebro skal udvikle sig - så kan du:

Tilmeld dit kandidatur til dagplejebestyrelsen

Vigtige informationer

Der skal vælges

4 forældrerepræsentanter - 2 årig periode
2 forældre suppleanter - 1 årig periode

1 medarbejderrepræsentant - 2 årig periode
1 medarbejderrepræsentanter - 1 årig periode
1 medarbejder suppleant - 1 årig periode

Vi har 2 forældrerepræsentanter, der ønsker genvalg og derfor genopstiller. Desuden ønsker vores mearbejderrepræsentant og medarbejder suppleant også at genopstille,

Opstillingsperiode

uge 24 og 25 den 10. juni – 21. juni 2024

Valgperiode

uge 34 og 35 den 19. august – 30. august 2024

Dagplejebestyrelsens arbejde

Dagplejebestyrelsen har 4-6 faste møde årligt, som ligger i tidsrummet fra klokken 17.00 – 19.30.

Dagplejebestyrelsen skal bl.a. arbejde med følgende:

  • Fastsættelse af de overordnede principper vedrørende dagplejens drift
  • Dagplejebestyrelsen skal ligeledes udstikke principper for samarbejdet mellem dagplejen og forældrene
  • Deltagelse i ansættelsesudvalgene ved rekruttering af nye medarbejdere
  • Godkendelse af budgetter og regnskab  

I dagplejen har vi endvidere tradition for at drøfte mange spændende emner, som er vigtigt for at skabe de bedst mulige beslutningsgrundlag – den siddende bestyrelse har bl.a. drøftet:

  • Forældresamarbejdet ind i den Styrekede Pædagogiske Læreplan
  • Planlægning af spændende forældremøder
  • Hvornår skal det være ok at skrive et 5. barn ind hos dagplejeren?
  • Udvikling af værdier og visioner