Hanne Møller

Jeg hedder Hanne Møller og er gift med Thomas. Vi har sammen to voksne sønner. Jeg blev ansat som dagplejer i Holstebro kommune i sommeren 1997.

Det er for mig en stor fornøjelse at være med til at udvikle børn fra 0-3 år. Jeg ligger stor vægt på at give dem anerkendelse, omsorg og tryghed. Det man vander vokser.

I hverdagen arbejder jeg ud fra den pædagogiske læreplan, hvor emnerne er:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

Foto

Billeder fra min dagpleje

Bolig 2

Bolig