Om os

Den kommunale dagpleje er et af Holstebro Kommunes dagtilbud til børn 0-2 år. I Holstebro Kommune er dagplejen en central organisation med dagplejere i hele kommunen.

Opstart i dagplejen

Når I har fået tildelt en dagplejeplads fra pladsanvisningen og besøgt dagplejehjemmet skal I meddele pladsanvisningen om I ønsker den tildelte plads.
Herefter vil I modtage et velkomst brev fra dagplejen, som fortæller om det videre opstartsforløb. 
I vil dels blive inviteret til et Opstartsmøde i dagplejehjemmet og dels til et Informationsmøde, som afholdes af dagplejekonsulenten.

Informationsmøde

Dette møde afholdes sammen med andre nye forældre og I er velkomne til at tage jeres nye lille dagplejebarn med til mødet. 
På dette møde vil vi gennemgå vigtige forhold omkring sygdom, gæstepleje og legestue og meget andet, som er vigtigt viden, for at I og jeres barn får en god tid i dagplejen. 
I vil kunne læse I velkomstbrevet hvor jeres Informationsmøde afholdes.

Vi glæder og rigtig meget til at lære jeres barn og jer at kende.

Opstartsmøde

Når I sagt ja tak til pladsen, så skal I kontakte jeres dagplejer og lave en aftale om, hvornår I kan afholde Opstartsmøde i dagplejehjemmet. 
På dette møde vil I høre nærmere om den daglige praksis i dagplejen og få tid til at tale med dagplejeren om jeres barn.
Her vil I også lave aftaler omkring de første dage i dagplejen.

Dagligdagen og det pædagogiske arbejde

Arbejdet i dagplejehjemmet foregår ud fra Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik samt den styrkede pædagogiske læreplan. Omsorgen for børnene og samarbejdet med forældrene er fundamentalt i arbejdet som dagplejer.

Tilsyn

Det enkelte dagplejehjem er tilknyttet en dagplejekonsulent som yder pædagogisk vejledning og varetager tilsynet.

Dagplejebestyrelsen

På det årlige forældremøde i efteråret bliver der valgt repræsentanter til dagplejebestyrelsen. Samtlige forældre fra dagplejen bliver inviteret til mødet.

Kontakt til Dagplejebestyrelsen 

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i dagplejen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til dagplejen i Holstebro Kommune via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen

Søg job

Dagplejen søger med jævne mellemrum nye dagplejere. Du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning med relevante bilag.

Søg job som dagplejer

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan Dagplejen

 

Logo