Mette Stagsted Larsen

Jeg hedder Mette Stagsted Larsen og bor i vængerne. Jeg har været dagplejer siden 1996. Der er kat i hjemmet. Det er et ikke ryger hjem.

Jeg hører til gruppen Nørreland 1, der består af 6 dagplejere.
Jeg går i legestue en gang om ugen, i vinterhalvåret mødes vi i indendørs legestue, hvor vi har en gymnastiksal til rådighed. Her kan vi bl.a. udfordre børnenes motorik og lave andre spændende ting.
I sommerhalvåret mødes vi i hinandens haver og på legepladser. Vi er i heldagslegestue ca. en gang i måneden.
En af fordelene ved at vi mødes, er at vi kan lave noget for alle aldersgrupper. Børnene lærer de andre børn og voksne at kende, som er godt ifht. gæstepleje.
Vi er en gruppe, som fungerer godt sammen, og giver hinanden god sparring, selvfølgelig med tanke på tavshedspligten.

I dagligdagen følger jeg de pædagogiske læreplaner, der er delt op i 6 emner.
Emnerne er :

  • Krop og bevægelser
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener

Vi har specielt fokus på et emne af gangen.

Jeg følger Holstebro kommunes kost og hygiejne politikker, samt efterlever dagplejens principper : Nærvær- Mangfoldighed- Engagement.
Jeg deltager gerne, i de kurser jeg bliver tilbudt, såfremt det passer ind i min børneflok mv. Blandt andet har jeg førstehjælps kursus, som vi får fornyet hvert andet år.
Jeg blev uddannet Motorikassistent i foråret 2016, og har  derved en profil som motorikdagplejer.

Forældresamarbejdet er af meget stor betydning for mig. For at jeres barn skal føle sig tryg, er det vigtigt at I som forældre er trygge ved at aflevere jeres barn hos mig.

Jeg har terrasse og have, samt værelse med god plads til leg og læring. Vi synger og laver sanglege hver dag, ligesom vi vægter udelivet meget højt.

Foto

Billeder fra min dagpleje

Bolig 2