Godkendelse af bolig

For at blive godkendt som dagplejer i Holstebro Kommune, er der en række rammer og retningslinjer man skal leve op til.

Rammer og retningslinjer

 • hjemmet skal fremstå rent og hygiejnisk i de områder, hvor børnene befinder sig (legeværelse, køkken, garderobe, toilet, pusleplads)
 • handsker og håndsprit
 • separate vaskeklude, pusleunderlag og næsepapir
 • er dagplejer bekendt med ’Fællesgrundlag for hygiejnen for børn 0 – 6 år’?
 • hensigtsmæssig indretning
 • plads til børnenes tøj og tasker
 • vaskemidler/kemikalier/medicin/alkohol skal opbevares utilgængeligt for børn
 • pusleplads med adgang til vand
 • potteopbevaring
 • adgang til toilet
 • børnene skal sidde på højstole med god fodstøtte
 • god bordplads at spise ved
 • komfur/ovn og andre elektriske køkkenapparater, samt køkkenskabe skal sikres
 • brændeovn og trapper skal afskærmes
 • bekendt med ’Sunde kostvaner 0-6 år’
 • lyst, lunt, rummeligt og permanent indrettet til pasning af børn, skal rumme muligheder for leg og aktiviteter
 • æstetik (indhold, ophæng på vægge, sanseindtryk)
 • ingen små dele, bruge legetøjstester (skal forefindes på legeværelset) hvad betyder det?
 • Kan anvendes som supplement til dagplejens fysiske ramme, men kan aldrig erstatte det. Børnene skal som hovedregel afleveres i hjemmet.
 • opmærksomhed på indhold og inventar
 • dyr skal være adskilt fra børnene (vi anbefaler en hel afskærmning med fx plexiglas), vær opmærksom på højden af afskærmningen som skal passe til dyrets størrelse og så børnene ikke kan række ind over til hunden.
 • Hunden skal i det store og hele forholde sig i ro i dagplejerens åbningstid, så den ikke tager opmærksomheden fra børnene.
 • der må ikke være adgang til kattebakker, madskåle osv.
 • katte må godt gå gennem lokalerne.
 • det er ikke tilladt for ansatte ved Holstebro Kommune at ryge i løbet af arbejdsdagen.
 • reglerne gælder på og uden for Holstebro Kommunes matrikler og under transport i arbejdstiden.
 • reglerne gælder for alle former for tobaksprodukter, E-cigaretter og lignende
 • ansatte er ikke påvirkede af alkohol eller andre rusmidler, når de møder på arbejde, og ansatte indtager ikke alkohol andre rusmidler i arbejdstiden.
 • indhegning, så det sikres at børnene ikke løber ud – hegn min. 0,8 m, vær opmærksom på, om hegnet ikke må kunne bruges som stige
 • for at undgå ’hovedklemsfælder’ skal åbninger være enten mindre end 8,9 cm (så barnets hoved ikke kan komme igennem) eller større end 23 cm (så barnets hoved ikke kan sidde fast)
 • åbent vand skal sikres med hegn min. 1,25 m, vær også opmærksom hvis vand forefindes på naboområdet
 • der skal være både fliser og græsareal til rådighed
 • trapper afskærmes
 • ingen skarpe og spidse genstande og ej heller gødning eller lignende.
 • afskærmning af legetårn, gynge, legehus, trampolin eller andet som ikke bruges i dagplejen
 • ingen defekte redskaber eller legetøj
 • trampolin skal nedgraves eller med net omkring og ikke umiddelbar til at kravle op på + net nedenunder
 • træer, buske, planter og urter med giftige bær og andre giftige plantedele skal undgås og om nødvendigt fjernes
 • sandkasse: 5 m2 fordelt på 1 eller flere sandkasser, skal kunne overdækkes (åndbart) når det ikke benyttes, sand skiftes hvert 2. år af dagplejen
 • godkendte autostole, korrekt fastspændt
 • skriftlig forældretilladelse, som gives første gang forældre logger på Aula.
 • dagplejer skal være bekendt med persondataforordningen
 • sengetøj og madras/underlag tages ind i huset straks efter brug, så det forbliver tørt og varmt
 • når barnet sover, skal barnevognen stå i skygge
 • den tomme barnevogn står, hvis det er muligt, inde i baggangen, opvarmet garage/rum. Hvis det ikke er muligt, skal barnevognen stå i overdækket garage/carport dækket med barnevognsovertræk
 • regnslag anvendes så vidt muligt ikke

Vi ser dagplejerens familie, som en del af kulturen i dagplejen og tillægger fællesskabet i dagplejehjemmet stor værdi.
Opstår der udfordringer i samværet er både dagplejer og konsulent forpligtet til, at italesætte det og håndtere problemerne så samværet ikke bliver på bekostning af dagplejebørnenes behov.
Ved opstart informeres forældre om nedenstående.

 • Dagplejerens egne skolebørn formodes i det store og hele, at kunne klare sig selv og kan derfor altid opholde sig i hjemmet uden en anden voksen end dagplejeren.
 • Skolebørn må gerne have legekammerater med hjem.

Dagplejerens egne børnehavebørn 

 • Må altid være hjemme hvis det bliver passet af en anden voksen.
 • Egne syge børn kan ikke passes af dagplejeren i arbejdstiden.
 • Kan, hvis det er foreneligt med dagplejebørnenes behov indgå i dagplejens praksis uden en anden voksen, hvis dagplejeren max passer 3 dagplejebørn.
 • Eget barn skal indordne sig under samme regler, som dagplejebørnene, men kan vælge, at gå ind på sit værelse.
 • Eget barn kan være hjemme indtil kl. 8 og efter kl.15.00 uden, at der er en anden voksen i hjemmet
 • Dagplejeren må ikke aflevere og hente egne børn – dog må man tage barnet med hjem, hvis barnet passes i samme hus, som benyttes til legestue og hvis man max har 3 dagplejebørn. I disse tilfælde, kan barnet være hjemme uden en anden voksen fra kl. 12.00. 

Dagplejerens egne børn mellem 0-2 år, som ikke er indskrevet hos egen forældre

 • Eget barn kan passes i hjemmet af anden voksen
 • Egne syge børn kan ikke passes af dagplejeren i arbejdstiden
 • Egne børn kan være hjemme indtil kl. 8 og efter kl. 15.00 uden, der er en anden voksen i hjemmet, hvis der kun er 3 dagplejebørn.
 • I arbejdstiden må dagplejeren ikke aflevere og hente egne børn i dagpleje/vuggestue og kan heller ikke tage eget barn med hjem efter legestue.
 • Dagplejerens partner/ældre børn
 • Er børnene trygge ved partneren/ældre børn, ser vi det som en gave, hvis et barn kan deltage i en aktivitet sammen med vedkommende – blot det foregår på matriklen.