Ulla Aldershvile

Jeg bor med min familie på et nedlagt landbrug, lige i udkanten af Tvis. Her nyder vi dagligt naturen med legeplads, skov, bæk, æblehave og hønsegård.

Jeg er uddannet pædagog i 1999, og har arbejdet med mennesker i alle aldre. I 2014 blev jeg uddannet DUÅ dagplejer, hvilket er en ressource baseret tilgang til barnet og dens familie, hvor anerkendelse og nærvær er nøgleord for praksis. Desuden er jeg uddannet motorikassistent.

I dagplejen arbejder jeg ud fra Holstebro Kommunes seks pædagogiske læreplans områder, som kan ses på Dagplejens hjemmeside. I dagligdagen arbejder jeg med læreplans områderne med udgangspunkt i brug af naturens rammer omkring os. Jeg vægter naturen og ude livet højt for børnene. Vi følger og oplever årets gang på nært hold, og øver respekt for hinanden, naturen og tingene omkring os.

Vi mødes jævnligt med andre dagplejere, og deltager i planlagte legestuegrupper. Derudover har vi et godt og bredt tilbud af aktivitets muligheder indenfor gå/cykel afstand, hvor vi både kan komme til dagplejens egen legeplads i Tvis, Vandkrafts søen, Børges skov, Børnehavens legeplads m.fl. Når vejret tillader det, tager vi madpakke med eller vi laver mad over bål.

Dagplejen hos mig giver mulighed for at tegne, male og klistre, spille spil, synge og læse i bøger. Jeg tilbyder et børnemiljø hvor der også vægtes plads til motorisk udfoldelse. Vi har mulighed for at gynge, kravle, klatre, snurre, balancere, krybe, dufte, smage, røre, lytte, pille, rode og blive beskidte. Jeg vil gerne, at børnene oplever et trygt miljø, hvor der er mulighed for at være barn, og frihed til at prøve sig selv af i børnestyret leg, både fysisk og socialt. Jeg har et godt indrettet legeværelse, hvor der er mulighed for leg og fordybelse.

Jeg arbejder dagligt på, at børnene oplever glæden og mulighederne i at være så selvhjulpne som deres alder giver mulighed for. Det der er svært, øver vi os i, og jeg mener i den forbindelse også, at processen er vigtigere end produktet/resultater, når man er mellem 0 – 3 år.

Jeg bestræber mig på, at have et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor vi sammen sikre en god trivsel for børnene. I den forbindelse er jeg meget opmærksom på, at have en god og åben kommunikation omkring børnene.

Velkommen

Foto

Billeder fra min dagpleje

Bolig 2

Bolig