Betina Lange

Jeg hedder Betina Dalgaard Lange og er født i 1980. Jeg har aldrig været i tvivl om, at mit liv skulle være omdrejningspunkt for en masse skønne børn. I 2007, 2011 og 2013 fik jeg mine egne 3 børn, Malthe, Maja og Mikkel, og vi bor sammen med min mand på Harrestrupvej 62, midt imellem Nr. Felding og Holstebro. Vi bor på en nedlagt landejendom og har 2 hunde, der står i hundegård om dagen. Vi er begge ikke rygere.

I 2006 blev jeg uddannet pædagog og i dec. 2008 blev jeg ansat som dagplejer.

Jeg prioriterer udelivet rigtig højt og vi har en stor have vi kan lege i. Men foruden vores eget udemiljø bruger vi også skoven rigtig meget. Vi går ofte derover og ser hvad naturen har af spændende udfordringer og følger med i årstiderne. Når vejret tillader det, medbringer vi madpakker eller laver mad over bål og nyder det i det fri.

Jeg har en el-cykel, som vi bruger flittigt. Bl.a. er vi en gang om ugen i legestue i Nr. Felding. Her laver vi forskellige aktiviteter og børnene stifter bekendtskab med de andre børn og dagplejere, hvilket er en stor fordel i forbindelse med gæstedagpleje.

Hjemme er vi kreative. Vi maler, tegner, bager, vi synger dagligt og læser mange bøger.

Jeg vægter værdierne anerkendelse, medbestemmelse og omsorg rigtig højt i min hverdag. Her hos mig er det vigtig, at jeg ved, at børnene blive set, hørt og forstået på bedste vis, så de kan trives optimalt og være i god udvikling. Vi arbejder på, at børnene er godt selvhjulpne, når de skal videre i børnehave.

Jeg tager løbende efteruddannelse /kurser når tilbuddet byder sig, og jeg har netop færdiggjort et forløb omkring DUÅ i dagplejen.

Foto