Karina Møller

Jeg hedder Karina Møller og bor på Fredericiagade. Jeg er uddannet pædagog og  har været dagplejer siden 2006. Jeg hører til gruppen Nørreland 1, der består af 6 dagplejer.

Jeg går i legestue en gang om ugen. I vinterhalvåret mødes vi i indendørslegestue, hvor vi har en gymnastiksal. Her kan vi bl.a. udfordre børnenes motorik og lave andre spændende ting. I sommerhalvåret mødes vi i hinandens haver og på legepladser. Vi er i heldagslegestue ca. en gang i måneden. 

En af fordelene ved at vi mødes er, at vi kan lave noget for alle aldersgrupper. Børnene lærer de andre børn og voksne at kende ifht. gæstepleje. Vi er en gruppe som fungerer godt sammen, og giver hinanden god sparring, selvfølgelig med tanke på tavshedspligten. 

I dagligdagen følger jeg de pædagogiske læreplaner der er delt op i 6 emner.
Emnerne er : 

  • Krop og bevægelser
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Natur og naturfænomener.

Vi har specielt fokus på et emne af gangen.
Jeg følger Holstebro kommunes kost og hygiejne politikker, samt efterlever dagplejens principper : Nærvær- Mangfoldighed- Engagement.
Jeg deltager gerne i de kurser jeg bliver tilbudt, såfremt det passer ind i min børneflok mv.

Foto