Gitte Viborg

Jeg hedder Gitte Viborg og har været ansat i dagplejen siden maj 1992. Jeg er gift med Jan og vi har 2 voksne børn, og 3 dejlige børnebørn. Vi bor i Ellebækområdet, som ligger ud til Ellebæk vej. Huset er på 168 m² og røg og dyrefrit, med Genvex, så indeklimaet er altid dejligt, især for astmatikere.

Jeg arbejder ud fra værdigrundlaget (nærvær - engagement - mangfoldighed) minisprogpakken, lærerplaner og inklusion som det sidste nye.

Vi går i legestue en gang i ugen, og er på idrætscenter vest en gang i måneden. Her laver vi forskellige aktiviteter i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Jeg mødes også med andre kollegaer på legepladsen og hos hinanden. Dette gør, at det at komme i gæstepleje, er nemmere for børnene, da de kender mine kolleger og de andre børn.

Foto

Billeder fra min dagpleje

Bolig 2