Karen Marie Pedersen

Jeg er en årgang 1960, og startede som dagplejer i oktober 1993. Fra 1. september 2003 – 1. september 2004 havde jeg orlov, hvor jeg tog en pædagogisk grunduddannelse (PGU) fra social- og sundhedsskolen i Herning. I foråret 2015 blev jeg naturdagplejer.

Vores hjem er røgfrit og vi har ingen husdyr. Jeg lægger meget vægt på, at børnene får en sund og alsidig kost.

I min dagpleje tager jeg udgangspunk i det enkelte barns behov, med meget stor fokus på nærvær. Min målsætning er:

  • at barnet oplever trykhed og tillid i forhold til andre børn og voksne,
  • at udvikle barnets selvstændighed,
  • at styrke barnets selvværd og følelse af at høre til,
  • at lære barnet at tage hensyn til og lytte til andre,
  • at udvikle barnets sprog, motorik og nysgerrighed gennem de daglige aktiviteter.

Jeg har 2 voksne børn og et barnebarn. Har siden 2010 boet sammen med Ole, med hvem jeg dyrker min fritidsinteresse. Golf.

Foto