Hanne Sørensen

Navn: Hanne Søndergaard Sørensen
Gift med Kjeld, og sammen har vi to voksne børn
Uddannelse: Blomsterdekoratør

Jeg har været dagplejer siden 2002, og synes jeg har verdens bedste job. Jeg vil gerne give børnene en tryg og rolig hverdag, hvor jeg lægger stor vægt på udviklingen af de sociale kompetencer og børnenes trivsel.

Vi udfordrer hele tiden kroppen og børnenes motoriske udvikling. Ligesom at de pædagogiske lærerplaner hele tiden er i spil.

Det er utrolig spændende at følge udviklingen, fra jeg modtager børnene i dagplejen, til jeg sender dem videre i livet ca. 2 år efter. Den udvikling jeg har fået lov til at være en del af, sammen med forældrene, er en stor gave.

Jeg planlægger selv hverdagene, hvilket betyder, der ikke er dage der er ens. Jeg kan lide at være kreativ sammen med børnene på deres niveau.

Jeg vægter højt, at vi kommer ud så meget som muligt. Jeg har gode faciliteter i haven, hvilket børnene benytter sig meget af, og ellers går vi en tur i skoven eller til en af legepladserne i området.

Vi deltager i legestuer, både almindelige og heldagslegestuer, samt andre arrangementer i dagplejen. Jeg går tit om til andre dagplejere med børnene, da børnene er i forskellige aldersgrupper, og på den måde kan de lege med børn på tilsvarende alder. Derved kender børnene hinanden og dagplejeren, hvis de skal i gæstepleje.

Mit hjem er røgfrit, og hunden er i dagtimerne lukket inde.

For mig er et godt samarbejde med forældre vigtigt.

Foto