Anette Jespersen

Jeg hedder Anette Jespersen og er årgang 1966.
Jeg har været dagplejer siden år 2000.
Jeg bor på Anna Anchers vej og hører til Birkelundgruppen.
Jeg har kursus i førstehjælp og DUÅ (De Utrolige År).

I dagplejen lægger jeg vægt på tryghed-omsorg og børnenes individuelle behov.

Foto

De pædagogiske læreplaner

Jeg arbejder ud fra De Pædagogiske Læreplaner, som handler om:

  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Naturen og naturfænomener
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet er af stor betydning for mig. For at jeres barn skal føle sig tryg, er det vigtigt, at I som forældre er trygge ved at aflevere jeres barn hos mig.

Min hverdag

I min hverdag indgår blandt andet leg og rim og remser. Vi synger og danser.

Vi er ude hver dag, vi går ture og snakker om de ting børnene ser.

Vi går på legepladserne i området, og vi besøger de andre dagplejere i gruppen, så de kender dem, når de skal i gæstepleje.

Vi går i legestue en gang om ugen, hvor vi synger og laver aktiviteter i forhold til de Pædagogiske Læreplaner.

Børnene hjælper med at hente ting, rydde op, dække bord osv. Det gør, at de lærer at tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden, har omsorg for hinanden og bliver selvhjulpne.

Billeder fra min dagpleje

Bolig 2

Bolig