Helle Jakobsen

Jeg hedder Helle Jakobsen og er årgang 1967.
Hjemme hos mig bor mine 3 store drenge, derudover har jeg en udeboende datter og et barnebarn. Mit hjem er røgfrit og jeg har en allergivenlig hund, som ikke er sammen med børnene. Mit liv har altid omhandlet børn, jeg har aldrig været i tvivl om, at det var det jeg skulle arbejde med.

Jeg har siden 1996 været uddannet pædagog og arbejdet med børn i forskellige aldre. Jeg er en pædagog som brænder for mit arbejde med børn. Det at være med til at give børnene en alsidig, spændende og tryg hverdag, hvor der er grobund for udvikling, leg og forskellighed giver god mening i mit arbejde med børn. Et tilbagevendende ønske om at blive dagplejer blev opfyldt i oktober 2018.

Foto

Værdier

Jeg har fokus på det enkelte barn og dets udvikling. Jeg lægger stor vægt på, at børnene er glade og trygge i dagplejen. Det gør jeg ved at være nærværende og i børnehøjde på gulvet sammen med børnene.

Fokuspunkter

At gøre børnene selvhjulpne. Sprog, motorik og glade sociale børn. At give barnet en solid rygsæk med videre i deres liv.

Udeliv

Jeg prioriterer udelivet højt. Vi er ude hver dag i al slags vejr. Det er i naturen, skoven, haven osv. vi rigtig kan blive udfordret motorisk, da naturen er et fantastisk læringsmiljø. Vi plasker i vandpytter, går/løber inde i skoven, snakker meget om alt, hvad vi hører og ser i naturen. Vi går på opdagelse i naturen og finder mange spændende ting, som vi snakker om, nogle ting tager vi med hjem og udforsker mere.

Forældresamarbejdet

Et godt forældresamarbejde er et af nøgleordene for mig, for i fællesskab med jer forældre kan vi skabe et godt fundament for jeres barn, hvor der er fokus på tryghed, trivsel og barnets udviklingsmuligheder.

Læreplanstemaer

Jeg arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer:
Alsidig personlig udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, ude liv og science
Social udvikling

Vinterhalvåret

Vi er i legestue hver anden onsdag sammen med 4-5 dagplejere og deres børn, hvor vi laver forskellige aktiviteter og ruster børnene til deres sociale børnehaveliv.
Hver anden mandag er vi i hallen sammen med alle dagplejere i Mejrup, hvor vi synger, leger og finder udfordrende redskaber frem. Vi er også til Tumlesang i kirken, hvor vi synger, leger og spiser vores madpakker.

Sommerhalvåret

Vi bruger nærmiljøet, tager på cykel og gåture. Vi mødes også på dagplejernes fælles legeplads Tumlebo, leger hjemme i haven og går på besøg hos de andre dagplejere.

Billeder fra min dagpleje

Bolig 2

Bolig